فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی – نظارت

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

شبیه سازی کامل کلاس درس آمادگی آزمون نظام مهندسی برق طراحی و نظارت برای مفاهیم مباحث ۱۳ و ۱۵ با حل بیش از ۷۰۰ پرسش

14
800,000 تومان

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق – طراحی

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

شبیه سازی کامل کلاس درس آمادگی آزمون نظام مهندسی برق طراحی و نظارت برای مفاهیم مباحث ۱۳ و ۱۵ با حل صدها پرسش ویژه صلاحیت طراحی

2
700,000 تومان

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق – نظارت

تشریح کامل مفاهیم سخت و پیچیده مباحث ۱۳ و ۱۵، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه ۱۱۰ ویژه آزمون نظام مهندسی برق نظارت با پاسخ تشریحی و طبقه بندی شده صدها پرسش

9
700,000 تومان

کتاب تشریح پرسش‌‌های آزمون نظام مهندسی برق طراحی

 شناسنامه نام محصول:  کتاب تشریح پرسش‌‌های آزمون نظام مهندسی برق طراحی ویژه رشته: آزمون نظام مهندسی برق طراحی نوع محصول:…

3
130,000 تومان