آکادمی کسب و کار برقی مهندس محمد کریمی، در راستای سیاست های قانون مند کردن کلیه فعالیت های خود، اقدام به اخذ مجوزهای لازم برای تمامی فعالیت های خود نموده است. در اینجا، اصلی ترین مجوزهای اخذ شده قابل مشاهده بوده که این فهرست در حال تکمیل شدن است.

عنوان مجوز: نماد اعتماد الکترونیک (اینماد)

ارگان صادرکننده: وزارت صمت

کارکرد: امنیت پرداخت های اینترنتی

سند: اینجا کلیک کنید و آدرس سایت (https://mohammad-karimi.ir) را وارد نمایید.

 

عنوان مجوز: ساماندهی

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارکرد: تایید اصالت سایت

سند: برای مشاهده مجوز، کلیک کنید.

 

عنوان مجوز: نشر کتاب

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارکرد: اجازه انتشار کتاب

سند: برای مشاهده مجوز، کلیک کنید.

 

عنوان مجوز: نشر دیجیتال

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارکرد: اجازه انتشار محتوای دیجیتال

سند: برای مشاهده مجوز، کلیک کنید.